e-Line

Intelligent fastighets- och paketbox

e-Line är ett intelligent boxsystem för brev och pakethantering. Med ett intelligent boxsystem blir administrationen säker, snabb och enkel. Access och namnändringar hanteras centralt via webben.

e-Line är kompatibel med passagesystem från Aptus, Axema, RCO, Salto och snart även AxessaAll administration av boxsystemet sker i passagesystemet.

Namndisplayer med OLED-teknik är tydliga i både direkt solljus och mörker. “Ej reklam” ändras direkt på namndisplay.

De elektroniska låsen gör e-Line väldigt användarvänlig. Luckorna är självöppnande och all kabeldragning är dold vilket minskar risken för slitage och vandalism.

e-line går att få i en kombination med post- och paketboxar.

Boxsystemets elektronik och mekanik är testad motsvarande 35 års användning.

Standardkulörer:

Fler kulörer: